بایگانی‌های سازهای ضربی - آناستیا
10 بهمن, 1401
خانه سازها بایگانی براساس دسته بندی سازهای ضربی
سازها سازهای ضربی

معرفی تنبک،ساز ضربی متفاوت

تولید صدا در ساز های ضربی بر اساس کوبش یا ضربه میباشد. این ضربه میتواند روی پوست بدنه یا اجزای ساز کوبه ای انجام شود. ضربه ها با انگشت و یا ابزار های نواختن گوناگون که برای هر ساز متفاوت است صورت میگیرند . وظیفه ی اصلی این ساز اجرای ضرب و ریتم در آهنگ […]
سازها سازهای ایرانی سازهای زهی سازهای ضربی

معرفی ساز تار و سه تار

تار ساز تار شامل اجزای زیر می باشد: پوست کاسه طنینی سیم گیر سرپنجه خرک گوشی ها دستان ها شیطانک دسته تار متعلق به ساز های زهی مضرابی مقید می باشد که از پوست ، چوب ، استخوان ، فلز و زه در ساخت آن به کار برده شده است و حدود 95 سانتیمتر طول […]
سازها سازهای ایرانی سازهای ضربی

معرفی ساز سنتور

ساز سنتور که از فلز و چوب ساخته شده است، سازی از خانواده زهی مضرابی مطلق و به شکل ذوزنقه متساوی الساقین است. این ساز را به حالت نشسته طوریکه ضلع بزرگ آن مقابل نوازنده و به صورت افقی قرار دارد به وسیله دو مضراب چوبی توسط نوازنده نواخته می شود. اجزاء ساز سنتور : […]