بایگانی‌های اجزای ساز سنتور - آناستیا
28 دی, 1400
خانه برچسب نوشته ها اجزای ساز سنتور
سازها سازهای ایرانی سازهای ضربی

معرفی ساز سنتور

ساز سنتور که از فلز و چوب ساخته شده است، سازی از خانواده زهی مضرابی مطلق و به شکل ذوزنقه متساوی الساقین است. این ساز را به حالت نشسته طوریکه ضلع بزرگ آن مقابل نوازنده و به صورت افقی قرار دارد به وسیله دو مضراب چوبی توسط نوازنده نواخته می شود. اجزاء ساز سنتور : […]