بایگانی‌های مجله اینترنتی - آناستیا
25 مهر, 1400
خانه برچسب نوشته ها مجله اینترنتی
اخبار

اولین کنسرت حامد همایون به نفع کودکان محک

درباره برنامه های آینده این خواننده بیان کرد: طی سال های گذشته به ویژه سه سال اخیر که موسسه «ترانه شرقی» کم کارتر از گذشته بوده تلاش کردیم با راه اندازی پروژه «استعدادهای موسیقی ایران» تعدادی از خوانندگان مستعد را به جامعه موسیقی کشور معرفی کنیم.این برای ما مایه بسی خوشحالی است که بر اساس […]